Sınıf Eş anlamlı Kelimelerin Cümle içinde kullanılışları. Şahane kelimesi, şahlara yakışacak kadar güzel ve mükemmel olan demektir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez. Cümlede yer alan güz kelimesi, sonbahar kelimesi ile değiştirilirse, anlam bozulmamaktadır. Güz kelimesi ile sonbahar kelimesi aynı anlamları içermektedir. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Birbirlerinin yerine kullanılabilen sözcükler aynı anlama gelir. Türkçede de neredeyse her kelimenin bir eş anlamı vardır. Bu resmi çizecek kadar kabiliyetli (yetenekli) olduğumu düşünmüyorum. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu. Gözetmek sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler bakmak, geçindirmek, incelemek, kollamak ve korumak sözcükleridir. Tdk'ya göre sonbahar eş anlamlısı olarak hazan, güz kelimeleri de kullanılmaktadır. Oldukça güzel bir mevsimi ifade eden sonbahar kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlükte yer alan eş anlamlıları güz hazan bağ bozumu gibi kelimelerle ifade ediliyor. bulmacada güzün eş anlamlısı = sonbahar. Sonbahar kelimesi, şiirlerde ve şarkılarda çoğunlukla "güz" olarak kullanılıyor. lady gaga poker face. in autumn, the moon is very beautiful. Her ne kadar iki sözcük aynı anlama gelse de günlük hayat içerisinde geniş kelimesine çok daha fazla rastlanır. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir. tane (farsçadan dilimize geçmiştir.) sayı (öz türkçe bir kelimedir.) bu iki kelime adet kelimesi yerine cümlede kullanılabilir ve anlatım bozukluğuna. Harbin eş anlamlısı cümle örnekleri ile daha net şekilde anlaşılacaktır.

Gözetmek ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir;. Gündelik hayatımızda eş anlamlı kelimelere ihtiyacımız olmaktadır. Anlamdaş Sözcükler. Güz kelimesinin eş anlamlısı sonbahar olmakla birlikte hazan ve payiz kelimeleri de eş anlamlı kelimelerindendir. bulmacada güzün = güz mevsiminde. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir. Ulus eş anlamlısı cümle örnekleri şu şekilde; Bir ulus geleceğini görmüyorsa yok olacaktır (burada millet de denilebilirdi). Konak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler - Mynet Eğitim. Eş anlamlıları arasında sonbahar kelimesi, yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Sınıf eş anlamlı kelimeler tablosu 2. Görüş sözcüğünün 13 adet eş anlamlısı nedir karşılığı bulunmaktadır. Emniyet eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler "güvenlik" ve "itimat" kelimeleridir. Toplam 1 Güzün Eş Anlamlısı Olan Sözcük haberi yer almaktadır. Güz sonbahar mevsimidir. Gaye sözcüğü ile aynı anlamı taşıyan yaklaşık 12 kelime mevcuttur. Soru: Güzün eş anlamlısı nedir - Güzün eş anlamı nedir, güzün kelimesinin eş anlamı, yakın anlamı, anlamdaşı. Güz Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Güz kelimesinin eş anlamlısı sonbahar olmakla birlikte hazan ve payiz kelimeleri de eş anlamlı kelimelerindendir. Güz teriminin türkçe i̇ngilizce sözlükte anlamı; autumn. Tartışma kelimesi eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Sonbahar eş anlamlısı olan kelimedir. Fakat; “Kara günler bir gün sona erecektir.” cümlesindeki kara kelimesi kötü günler anlamında kullanılmıştır. Güz sözcüğünün eş anlamlı kelimesi sonbahar sözcüğüdür.

Yani mevsim eş anlamlısı olarak sezon sözcüğünü kullanmak mümkündür. Masum eş anlamlısı kelimeler ile ve masum kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: Suçsuz olduğu mahkeme tarafından da kanıtlandı. Enli eş anlamlısı "geniş" kelimesidir. Eş Anlamlı Kelimeler Listesi. Hangi mevsimin eş anlamlısı vardır? MEVSİM EŞ ANLAMLISI Mevsimin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre sezon sözcüğüdür. Sınıf Türkçe eş anlamlı kelimeler 3 Soru '' Güz '' kelimesinin eş anlamlısı nedir ? A) Sonbahar B) İlkbahar C) Yaz D) Kış Bu soru 4. Sonbahar sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler güz ve hazan sözcükleridir. Kıta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümlenin anlamına göre kıta yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelime; yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Kusursuz, hiçbir eksiği ve hatası olmayan şey ya da kişi anlamına gelir. Dolayısıyla bu kelimeyi güz eş anlamlısı olarak da kullanmamızda herhangi bir problem yoktur. Güz kelimesinin eş anlamlısı " Sonbahar" kelimesidir. Gaye Eş Anlamlısı - Gaye Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. sınıf konularına uygun şekilde öğreneceğiz. Büyük ve gösterişli olan ev. Türkçede oldukça fazla sayıda eş anlamlı kelime bulunmaktadır. sonbahar – güz soru – sual sorumluluk – mesuliyet sözcük – kelime sözlük – lügat. Toplam 1 Güz Eş Anlamlısı Nedir? haberi yer almaktadır. Sonbahar eş anlamlısını (anlamdaşını) öğrenelim ve cümle içerisinde örnek olarak kullanalım. Mar 27, · Güz kelimesi aynı zamanda sonbahar da demektir. Eş Anlamlı Kelimeler. Yazılış ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere "eş anlamlı sözcükler" denir.